Qəbələ filialı 1

Qəbələ şəh., İ.Qutqaşınlı küç,84